Upcoming Events and News

28th SCIP meeting held in Studsvik

November 28-30 the 28th OECD/NEA SCIP meeting was held in Studsvik with 14 countries represented and participation of over 60 nuclear experts.


Hot cell labbet återupptar verksamhet

Efter händelsen den 21 september med falskt brandlarm och efterföljande aktivering av brandsläckningssystem har vårt hot cell laboratorium varit i begränsad drift. Händelsen ledde också till spridning av radioaktiv kontamination inom anläggningen vilken nu sanerats. Brandsläckningssystemet har temporärt ersatts med andra släckmetoder vilka inte riskerar att på samma sätt ge kontaminationsspridning vid en släckinsats. Införda åtgärder har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten som den 24 oktober gett tillstånd för återupptagande av verksamheten.