Upcoming Events and News

Hot cell labbet återupptar verksamhet

Efter händelsen den 21 september med falskt brandlarm och efterföljande aktivering av brandsläckningssystem har vårt hot cell laboratorium varit i begränsad drift. Händelsen ledde också till spridning av radioaktiv kontamination inom anläggningen vilken nu sanerats. Brandsläckningssystemet har temporärt ersatts med andra släckmetoder vilka inte riskerar att på samma sätt ge kontaminationsspridning vid en släckinsats. Införda åtgärder har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten som den 24 oktober gett tillstånd för återupptagande av verksamheten. 


CEB 2017

Senior managers from Studsvik Fuel and Materials Technology recently participated in the CEB 2017 Summit. This summit comprises over 1,200 business executives from a large spectrum of industries gathered together to focus on innovation through better understanding of the customer buying experience.