Vårt långsiktiga mål och vision är att ligga i framkant för innovation som ger hållbara lösningar. Och vi samarbetar nära med våra kunder för att göra det.

Studsviks strävan är att alltid ligga i framkant vad gäller innovatia lösningar som effektiviserar processer och ökar säkerheten i kärnkraftsanläggningar samt bidra till en mer hållbar energiförsörjning. Vi förser den globala marknaden med den senaste tekniken, analyserna och materialtesterna samt konsulttjänster som banar väg för nya lösningar inom kärntekniken i framtiden.