Studsvik tillhandahåller nukleära och miljörelaterade tjänster på den brittiska marknaden, så att våra kunder kan hantera radioaktivt material tidseffektivt och säkert.

Studsviks verksamhet i Storbritannien fokuserar på hantering av radioaktivt avfall under avfallets hela livscykel för att säkerställa säkerheten och optimera driften hos våra kunder, vilket sparar både tid och pengar för dem.

I vårt team av experter på strålskydd och hantering av radioaktivt avfall ingår branschledande aktörer inom säker hantering av NORM (naturligt förekommande radioaktivt material).

Med kontor i både norra och södra delen av landet är vi perfekt positionerade för uppdrag i hela landet, och levererar regelbundet projekt från våra båda kontor och på kundanläggningar. Studsviks konsulter hjälper även anläggningen för lågaktivt avfall (Low Level Waste Repository) i Cumbria. Studsvik har ca 30 specialister anställda i Storbritannien.

Related information