Studsvik leder utvecklingen inom hantering av NORM (naturligt förekommande radioaktivt material) i Mellanöstern. Tack vare våra expertkunskaper kan vi erbjuda färdiga lösningar för säker hantering och förvaring av radioaktivt material, så att våra kunder kan koncentrera sig på sina kärnverksamheter.

Studsviks verksamhet i Mellanöstern växer kontinuerligt för att hjälpa olje- och gasbranschen att utföra sitt arbete säkert och så komplikationsfritt som möjligt. Vi tillhandahåller assistans för hela livscykeln, från strålskydd och arbetsmetoder för personal som hanterar NORM till övervakning, paketering, transport och lagring av avfall. Våra kunder kan vara säkra på att deras medarbetare är trygga och att deras verksamheter uppfyller alla myndighetskrav.

Studsvik erbjuder även koncernens fullständiga tjänsteutbud i Mellanöstern, samt assisterar andra som hanterar radioaktivt material och källor så att de kan arbeta säkert och slutförvara radioaktivt avfall i andra länder.

Studsviks verksamhetsbas i Mellanöstern är Abu Dhabi. Det ger oss utmärkta transportmöjligheter till alla länder i Mellanöstern, så att vi kan assistera kunder såväl på distans som på plats. Vi når resultat och levererar projekt genom att dra nytta av våra internationella erfarenheter, och vi tillhandahåller världsledande, initierad rådgivning om säker hanterings- och lagringsteknik. Våra experter kan även på plats säkerställa att avfall packas på ett sätt som uppfyller internationella fraktbestämmelser. Vi samarbetar också direkt med myndigheter för våra kunders räkning, och kan då säkerställa att samtliga krav följs till fullo och att myndigheten godkänner den föreslagna metoden.

Related information