Vi utvecklar, säljer och levererar innovativa tekniska lösningar som är överlägset värdeskapande genom att höja effektiviteten och minska riskerna.

Vi erbjuder bland annat avancerade ingenjörs- och konsulttjänster, bränsle- och materialprovning, programvara för bränsleoptimering och härdövervakning liksom hantering av nukleära risker och strålningsrisker under hela livscykeln, avveckling av kärnkraftsanläggningar och metodutformning för hantering av radioaktivt avfall.

Studsvik är uppdelat i tre affärsområden, med en stabsfunktion på koncernens huvudkontor. 

Bränsle- och materialteknik

Affärsområdet Bränsle- och materialteknik, som bygger på våra unika anläggningar i Studsvik, är världsledande inom teknik för högaktiva celler, materialteknik och vattenkemi. Bränsle- och materialteknik optimerar prestanda och livslängd för bränslen och reaktorer i samråd med kunderna, och tillhandahåller inkapslings-, transport- och lagringslösningar för defekt bränsle.

Konsulttjänster

Studsvik erbjuder avancerade nukleära och miljömässiga konsulttjänster i hela världen, med fokus på tekniker och tjänster som optimerar våra kunders radiologiska program.

Tack vare vår erfarenhet och specialistkompetens kan vi utveckla säkra lösningar som gagnar alla intressenter, miljön och kommande generationer.

Affärsområdet Konsulttjänster är indelat i fem verksamhetsområden:

  • Anläggningsplanering och -godkännande
  • Miljöskydd
  • Avveckling
  • Tekniker för avfallshantering
  • Drift

Studsvik Scandpower

Studsvik Scandpower tillhandhåller verktyg, analyser och teknik för att optimera kärnbränsle- och reaktorprestanda och hantera kärnbränslecykeln. Idag stöder Scandpower fler än 200 kommersiella kärnkraftsanläggningar över hela världen. Studsvik Scandpower har kontor i USA, Tyskland, Sverige, Kina och Japan.

 

Related information