Avveckling och strålskydd

Studsvik är en ledande tjänsteleverantör för kärnkraftsindustrin inom strålskydd, ingenjörskonst, avveckling, demontering och sanering. I dagsläget har vi långvariga avtal med kunder i Tyskland, Schweiz, Belgien, Nederländerna och Sverige.

Vår långa erfarenhet av att arbeta med höga säkerhetskrav, såsom kontrollerade områden i kärnkraftverk, garanterar kvalitet och tillförlitlighet vid planering, koordinering och genomförande av projekt i drift av operativa anläggningar och anläggningar under avveckling och nedmontering.
Våra kunder består främst av kärnkraftverk, forskningscenter, tillfälliga lager och slutlager, annan kärnkraft och icke-nukleär industri (t.ex. läkemedel, fordon) och myndigheter.

Studsvik GmbH & Co. KG, beläget i Mannheim, Tyskland, grundades 1982 och är sedan 1998 en del av den svenska Studsvik-koncernen.