Avfallshanteringsteknologi

Studsvik erbjuder teknologilicensöverföring av våra patenterade avfallsbehandlingsteknologier. Överföringen gör det möjligt för mottagare att bygga, äga och driva sin egen avfallshanteringsanläggning med vår beprövade teknologi.

Teknologin består av specialiserade tekniker som är applicerbara på förorenat avfall; från enkelt, torrt, och aktivt avfall till komplexa, svårbehandlade och avancerade flytande avfallsströmmar. Avfallshanteringsteknologin tillhandahåller behandling av avfall för att stabilisera och minska volymen för att på så sätt uppfylla lokala acceptanskriterier för radioaktivt avfall.