Vi utvecklar, säljer och levererar innovativa tekniska lösningar som skapar värde genom att höja effektivitet och minska risker.

Tjänsterna vi erbjuder innefattar bland annat avancerade ingenjörs- och konsulttjänster, bränsle- och materialprovning, programvara för bränsleoptimering och härdövervakning liksom hantering av nukleära risker och strålningsrisker under hela livscykeln, avveckling av kärnkraftsanläggningar och metodutformning för hantering av radioaktivt avfall. 

Studsvik är uppdelat i fyra affärsområden och har en stabsfunktion på koncernens huvudkontor.  

Bränsle- och materialteknik 

Affärsområdet bränsle- och materialteknik, som bygger på våra unika anläggningar i Studsvik, är världsledande inom teknik för högaktiva celler, materialteknik och vattenkemi. Bränsle- och materialteknik optimerar prestanda och livslängd för bränslen och reaktorer i samråd med kunderna, och tillhandahåller inkapslings-, transport- och lagringslösningar för defekt bränsle. 

Avfallsteknik 

Studsvik erbjuder licenser och erfarenhetsöverföring av våra patenterade och beprövade teknologier för avfallshantering. Licenserna gör det möjligt för mottagaren att bygga, äga och driva egna avfallshanteringsanläggningar.

Teknologierna är exklusivt framtagna för radioaktivt avfall, från enkelt torrt aktivt avfall till komplexa, svårbehandlade, flytande avfallsströmmar med hög aktivitet. Alla våra teknologier för behandling av avfall innebär stabilisering och volymreducering för att därmed uppfylla de villkor som gäller för avfallets slutförvar. 

Studsvik Scandpower 

Studsvik Scandpower tillhandhåller verktyg, analyser och teknik för att optimera kärnbränsle- och reaktorprestanda och hantera kärnbränslecykeln. Idag stödjer Scandpower fler än 200 kommersiella kärnkraftsanläggningar över hela världen och har kontor i USA, Tyskland, Sverige, Kina och Japan.  

Avvecklings- och strålskyddstjänster  

Studsvik är en ledande tjänsteleverantör för kärnkraftsindustrin inom områdena strålskydd, teknik, avveckling, demontering och dekontaminering. Våra kunder har sin bas i Tyskland, Schweiz, Belgien och Nederländerna.

 

 

 

 

 

 

 

Related information