Vision
Göra det enkelt att dra nytta av ren kärnkraft.

Mission
Skapa effektiva, kundfokuserade lösningar på komplexa problem genom Studsviks beprövade innovationer.  

Effektiva lösningar uppnås genom öppna samarbeten med våra kunder och andra intressenter, och Studsviks beprövade förmåga inom bränsle- och materialtestning, avfallshantering, bränslehanteringsprogramvara och avvecklings- och demonteringstjänster.