En aktiv period med syfte att ytterligare affärsorientera verksamheten.

Försäljningsbolag etableras i USA, Japan och Frankrike. Miljökonsulterna, Metal Process Control och Studsvik Fireseal bildas. Studsvik går in som delägare i Fjärrvärmebyrån och Stensand.

Koncernen divisionaliseras. Lönsamheten svag utanför basverksamheten, kärnteknik. Härdberäkningsprogram, baserade på 60- och 70-talens teoretiska och experimentella arbeten i Studsvik inom fysik och termodynamik, utvecklas och når i slutet av 80-talet en världsledande ställning.

1987 namnändrades företaget till Studsvik AB