Per Ekberg

Roll: Styrelseledamot. Arbetstagarrepresentant

Född 1959. Medlem sedan 2018, suppleant 2005-2018

Utbildning: Elkraftteknik

Andra uppdrag: Representant för arbetstagarna utsedd av Unionen, verksam inom avdelningen för materialteknik vid Studsvik Nuclear AB.

Aktieinnehav: 100