Jitka Zakova

Roll: Styrelseledamot. Arbetstagarrepresentant

Född 1980. Medlem sedan 2020

Utbildning: Ph.D.

Andra uppdrag: Representant för arbetstagarna utsedd av Sveriges Ingenjörer. Arbetar inom Studsvik Nuclear AB som Specialist Kärnbränsleberäkningar

Aktieinnehav: 185