Jan Bardell

Roll: Styrelseordförande

Född 1957. Medlem sedan 2022, styrelsordf sedan 2023

Utbildning: Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning)

Andra uppdrag: Styrelseordförande i InfraNord AB. Medlem av SOS Barnbyar. VD för olika Vattenfallbolag, bl a Vattenfall Data, Vattenfall Business Services, Vattenfall Services. VD och koncernchef One Nordic AB, VD och koncernchef Argynnis Group AB samt VD Climeon AB.

Aktieinnehav: 2 348

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Yes