Jan Barchan

Roll: Styrelseledamot

Född 1946. Medlem sedan 2004

Utbildning: Civilekonom

Andra uppdrag: VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i Nok9 AB samt styrelseledamot i NetInsight AB, Moveybybike AB och Skolia AB.

Aktieinnehav: 1,359,353 ( genom Briban Invest AB och kapitalförsäkring)

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: No