Erik Strömqvist

Roll: Styrelseledamot

Född 1970. Medlem sedan 2021

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik

Andra uppdrag: Tidigare General Manager Cyclotrons & TRACERcenter, GE Healthcare. Styrelseordförande i MedTrace Pharma A/S, VD Swiss Nuclides (Sweden) samt styrelseledamot i Celcibus AB och Alpha Therapy Solutions AB.

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Yes