Anna Karinen

Role: Styrelseledamot och vice ordförande

Born 1963. Member since 2003, vice ord sedan 2007

Education: Jur kand

Other assignments: Egen verksamhet inom bl a kommersiell fastighetsförvaltning, styrelseledamot i Handelsbankens lokalkontor i Flen.

Shareholding: 1 327 492

Independent from the company and management: Yes

Independent from major shareholders: Yes