Anna Karinen

Roll: Styrelseledamot och vice ordförande

Född 1963. Medlem sedan 2003, vice ord sedan 2007

Utbildning: Jur kand

Andra uppdrag: Egen verksamhet inom bl a kommersiell fastighetsförvaltning, styrelseledamot i Handelsbankens lokalkontor i Flen.

Aktieinnehav: 1 327 492

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Yes