Agneta Nestenborg

Roll: Styrelseledamot

Född 1961. Medlem sedan 2010

Utbildning: Fil dr samt MBA

Andra uppdrag: Director Project Support & Administration, European Spallation Source ERIC. Styrelseledamot i Öresundskraft AB.

Aktieinnehav: 2 000

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende av större ägare: Yes