Mot bakgrund av den aktuella osäkerheten kring COVID-19-pandemin (Coronaviruset) vill Studsvik försäkra våra kunder om att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att övervaka och följa lokala riktlinjer från regeringar på alla platser vi finns geografiskt. Högsta prioritet är att se till att vi fortsätter att fungera på ett sätt som skyddar våra kunders, kollegors och partners hälsa och välbefinnande.

Sett över alla Studsviks affärsområden arbetar majoriten av vår personal hemifrån, men våra servicenivåer fortsätter med normal kapacitet. Vi kommer att mildra bristen på fysiska möten genom att använda fjärrkommunikationsmetoder (t.ex. videokonferenser).

Vi arbetar för att minimera eventuella störningar i Studsviks verksamhet samtidigt som vi inser riskerna och dynamiken i det internationella gensvaret.

Från och med den 24 mars 2020 är vår webbplats i Studsvik, Sverige fullt operativ, och vi har inga nuvarande planer på att ändra denna status. De enda undantagen är inom områdena internationella resor och transporter, som upplever vissa förseningar som meddelats av din utsedda Studsvik Account Manager.

Detta är en dynamisk och ständigt föränderlig situation, så fortsätt att övervaka Studsviks webbplats och officiella kommunikation för de senaste uppdateringarna.

Camilla Hoflund
CEO

Joakim Lundström
Business Area President - Fuel- and Materials Technology