Branden har inte berört Studsviks anläggningar eller verksamhet då anläggningarna är fysiskt åtskilda.

Inget hot mot Studsviks anläggningar föreligger.

Studsvik bistår såklart med den hjälp vi kan erbjuda EDF.

För frågor om branden hänvisar vi till Cyclife Sweden AB.