Studsvik har två kontor i Tyskland. Studsvik GmbhH & Co Ltd i Mannheim och Studsvik Scandpower GmbH i Norderstedt.