Ersättningsutskott 2017

Anders Ullberg, ordförande
Jan Barchan
Anna Karinen

Revisionsutskott 2017

Peter Gossas, ordförande
Agneta Nestenborg
Anders Ullberg