Ersättningsutskott 2022

Anders Ullberg, ordförande
Jan Barchan
Anna Karinen

Revisionsutskott 2022

Agneta Nestenborg, ordförande
Jan Bardell
Erik Strömqvist
Anders Ullberg