Ersättningsutskott 2018

Anders Ullberg, ordförande
Jan Barchan
Anna Karinen

Revisionsutskott 2018

Peter Gossas, ordförande
Agneta Nestenborg
Anders Ullberg