Ersättningsutskott 2023

Jan Bardell, ordförande
Jan Barchan
Anna Karinen

Revisionsutskott 2023

Agneta Nestenborg, ordförande
Jan Bardell
Erik Strömqvist