Ersättningsutskott 2021

Anders Ullberg, ordförande
Jan Barchan
Anna Karinen

Revisionsutskott 2021

Agneta Nestenborg, ordförande
Erik Strömqvist
Anders Ullberg