Ersättningsutskott 2019

Anders Ullberg, ordförande
Jan Barchan
Anna Karinen

Revisionsutskott 2019

Peter Gossas, ordförande
Agneta Nestenborg
Anders Ullberg