Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att

  • ge vägledning till anställda och affärspartners
  • minimera risker
  • stärka företagskulturen
  • förmedla Studsviks kärnvärden

Studsvik är ett kunskapsintensivt serviceföretag på den internationella kärnteknikmarknaden. Med över 60 års erfarenhet åtnjuter Studsvik ett mycket högt anseende och uppfattas som ledande på många områden. Vi strävar efter att tillgodose våra kunders behov och leverera tjänster och lösningar med högt förädlingsvärde.

Våra tjänster är utformade för att minimera riskerna för våra kunder och miljön. Studsviks tjänster kännetecknas av nytänkande, säkerhet och pålitlighet. Vi har ett
nära samarbete med våra kunder hela vägen från utvecklingsstadiet till drift.

Vår ambition är att bedriva verksamheten på ett ansvarstagande sätt, i våra kunders, investerares, anställdas och andra intressenters bästa intresse.

Related documents