Information till prenumeranter av Studsviks årsredovisning

30 januari, 2024

I vår strävan att minska miljöpåverkan tillgängliggörs årsredovisningen från och med 2023 i enbart digitalt format, och därför kommer du i fortsättningen inte längre få någon tryckt årsredovisning per automatik via post enligt tidigare års förfarande. Vi har för avsikt att endast distribuera finansiella rapporter elektroniskt.

Om du önskar ett utskrivet exemplar av någon finansiell rapport var vänlig kontakta oss via e-post, studsvik@studsvik.com .