Roger Lundström

Board member. Employee representative
Född 1966. Ledamot sedan 2005, suppleant 2003–2005.
Representant för Unionen, verksam inom mikroskopi och skadeutredningar vid Studsvik Nuclear AB.

Utbildning: Maskiningenjör

Aktieinnehav: