Peter Gossas

Board member
Född 1949. Ledamot sedan 2013.

Tidigare VD affärsområde Sandvik Materials Technology. Styrelseordförande i Maintpartner Group OY. Industrial Advisor i Peter Gossas AB och KIGO Business Development.

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik
Aktieinnehav: 2 000