Linda Ekstrand

Board member. Employee representative
Född 1982. Ledamot sedan 2017. Suppleant sedan 2016.
Representant för arbetstagarna utsedd av Sveriges Ingenjörer, verksam inom konsultverksamheten vid Studsvik Consulting AB.

Utbildning: M.Sc.

Aktieinnehav: 65