Jan Bardell

Board member

Född 1957. Ledamot sedan 2022.

Styrelseordförande i InfraNord AB, Peptonic Medical AB och Zazz Energy AB. Vd för olika Vattenfallbolag, bl a Vattenfall Data, Vattenfall Business Services, Vattenfall Services. Vd och koncernchef One Nordic AB, vd och koncernchef Argynnis Group AB samt vd Climeon AB.


Utbildning:  Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning).

Aktieinnehav: 1 083

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja