Jan Barchan

Board member
Född 1946. Ledamot sedan 2004.

VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i Audiodev AB samt styrelseledamot i  Net Insight AB, Trianon AB och Trialbee AB.

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 1 285 492