Erik Strömqvist

Board member

Född 1970. Ledamot sedan juni 2021

Tidigare General Manager Cyclotrons & TRACERcenter, GE Healthcare. Styrelseordförande i MedTrace Pharma A/S, VD Swiss Nuclides (Sweden) AB samt styrelseledamot i Celcibus AB och Alpha Therapy Solutions AB

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik

Aktieinnehav: 0

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja