Agneta Nestenborg

Board member
Född 1961. Ledamot sedan 2010.

Director Project Support & Administration, European Spallation Source ERIC. 

Styrelseledamot i Öresundskraft AB.


Utbildning: Fil dr samt MBA

Aktieinnehav: 2 000

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja