Steven Freel

Business Area President Studsvik Scandpower
Email: steven.freel@studsvik.com
Affärsområdeschef Studsvik Scandpower
Född 1964. Anställd 2016.
Aktieinnehav: 0