Steven Freel

President of Scandpower
Email: steven.freel@studsvik.com
Chef för affärsområde Scandpower
Född 1964. Anställd 2016.
Aktieinnehav: 0