Stefan Bergström

President of Consultancy Services
Email: stefan.bergstrom@studsvik.com
Chef för affärsområde Konsulttjänster
Född 1963. Anställd 2016.
Aktiennehav: