Pål Jarness

CFO
Email: paul.jarness@studsvik.com

Ekonomidirektör. Född 1964. Anställd 2013. 

Aktieinnehav: 53 000 aktier varav 37 500 aktier i kapitalförsäkring och 15 500 i investeringssparkonto.