Pål Jarness

CFO
Email: paul.jarness@studsvik.com

Ekonomidirektör. Född 1964. Anställd 2013. 

Aktieinnehav: 37 500 aktier i kapitalförsäkring