Michael Mononen

Chief Executive Officer
Email: michael.mononen@studsvik.com
Verkställande direktör och koncernchef. Född 1958. Anställd 2013.
Aktieinnehav: 45 000 aktier varav 35 000 aktier via en depåförsäkring