Elisabeth Fahle Gårdebäck

Senior Vice President Human Resources
Email: elisabeth.fahlegardeback@studsvik.com
Senior Vice President Human Resources
Född 1968. Anställd 2015.
Aktieinnehav: 0