Camilla Hoflund

President of Fuel and Materials Technology
Email: camilla.hoflund@studsvik.com
Chef för affärsområde Bränsle- och materialteknik
Född 1969. Anställd 1994.
Aktiennehav: