Ersättningsutskott 2016

Anders Ullberg, ordförande
Jan Barchan
Anna Karinen

Revisionsutskott 2016

Peter Gossas, ordförande
Agneta Nestenborg
Anders Ullberg