Lena Sivars Becker

Board member. Employee representative
Född 1974. Ledamot sedan 2015.
Representant för Sveriges Ingenjörer, verksam inom konsultverksamheten vid Studsvik Nuclear AB.

Utbildning: Fil dr.

Aktieinnehav: 0