Mål

Studsvik ska växa organiskt och genom förvärv med uthållig lönsamhet. Detta avspeglas i koncernens finansiella mål, som är satta i ett treårigt perspektiv:

  • Den organiska nettoomsättningstillväxten ska vara minst 10 procent per år
  • Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 8 procent
  • Soliditeten ska uppgå till lägst 40 procent
Studsvik i världen