Studsvik UK

Publicerad: 1 juli 2011
Sedan den nya avvecklingsmyndigheten NDA buildades i Storbritannien har ett omfattande städningsarbete inletts på landets kärnteknikanläggningar. Det ger nya möjligheter för Studsvik, som på kort tid har etablerat en stark bas på denna marknad.

2005 etablerade Studsvik verksamhet i Storbritannien och blev snabbt en ledande aktör inom avveckling och avfallshantering. Verksamheten bedrivs dels i Studsviks anläggning i Workington, där metalliskt avfall behandlas, dels på kundernas på anläggningar. En del avfall från Storbritannien bearbetas också i Sverige.

Studsvik UK kan idag också erbjuda specialisttjänster inom ett flertal områden, och är också delägare i konsortiet UK Nuclear Waste Management som har slutit mångårigt operatörsavtal för Storbritanniens slutförvar av lågaktivt avfall.

Studsvik i världen