Analytiker


Studsviks aktie följs löpande av Remium.

Mobil version

Du kan även få den finansiella information i en mobilanpassad version.

http://investors.studsvik.com/m

Remium - likviditetsgarant

Remium AB har utsetts att agera likviditetsgarant i bolagets aktie.

introduce.se finner du nyckeltal, analyser, intervjuer och annan finansiell information om Studsvik.

Läs mer om Remium Relations AB 

Studsvik i världen