Studsvik är med i Tekniksprånget

Published: 17 April 2013
Tekniksprånget är ett praktikprogram som ger avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera på ett teknikintensivt företag för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Praktiken pågår i fyra månader med start varje höst och vår. Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen för att öka intresset för ingenjörsyrket bland gymnasiestudenter. Initiativtagare till Tekniksprånget är Nordstjernan och Industrivärlden och satsningen stöds även av Investor.

I höst kommer Studsvik att vara med för första gången.Vi erbjuder en praktikplats på avdelning Avfallsteknik och en på avdelning Materialteknik.

Välkommen till oss! Du kan läsa mer om Tekniksprånget och du kan ansöka via Tekniksprångets hemsida!

Published by:
Studsvik in the World